09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
عملکرد مثبت
بازوی موثر
تضمین خدمات
خاطری آسوده
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب
عضویت

پرسش و پاسخ

پرسش 1 : روغن همراه هوا بیش از اندازه است و دستگاه روغن کم می کند؟ پاسخ :

1- تنظیم نبودن MPV بسیار پایین است.
2- فیلتر مخزن جدا کننده معیوب است.
3- چک ولو خراب است.
4- مسیر Scavenge Line گرفته است.
5- روغن استفاده شده مناسب نیست.
6- روغن اضافه ریخته شده است.

پرسش 2 : کمپرسور بیش از حد گرم ( داغ) میکند؟ پاسخ :

1- مقدار روغن دستگاه کافی نیست.
2- خطوط انتقال روغن بسته است.
3- فیلتر روغن یا سپراتور کثیف است.
4- سطح رادیات گرفته و کثیف است.
5- سیستم خنک کاری کار نمیکند.

پرسش 3: کمپرسور زیر بار نمی رود؟ پاسخ :

1- پرشر سوئیچ معیوب است.
2- پیستون داخل آنلودر گیر کرده است.
3- فشار مورد نظر جهت حرکت دادن پیستون آنلودر کم است.
4- سولنوئید ولو کثیف است.
5- بوبین شیر برقی سوخته است.

پرسش 4 : فشار بیش از حد بالا می رود ؟ پاسخ :

1- پرسش سوئیچ معیوب است.
2- پرش سوئیچ تنظیم نیست.
3- آنلودر معیوب است.
4- سولنوئید ولو خراب است.
5- PLC از تنظیم خارج شده است.

پرسش 5 : هوا دهی کافی نیست و فشار به حد تنظیم شده نمی رسد ؟ پاسخ :

1- فیلتر هوا گرفته است.
2- فیلتر سپراتور کثیف است.
3- آنلودر معیوب است.
4- شیلنگ های هوا نشتی دارند.
5- تسمه ها محکم نیست.
6- مصرف کارخانه بیشتر از تولید دستگاه است.