09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
عملکرد مثبت
بازوی موثر
تضمین خدمات
خاطری آسوده
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب
عضویت

مینیموم پرشر ولو

(Minimum pressure valve )مینیمم پرشر والو

وظیفه این شیرذخیره هوا به مقدار 1الی bar 2 در استارت اولیه وحالت off load می باشد که این مقدار فشار جهت مصرف سیستم پنوماتیک و چرخش روغن است.در حالت خاموشی دستگاه این شیر به صورت چک والو عمل می نماید و از ورود هوای مخزن رسیور به داخل هواساز جلوگیری می نماید.این شیر با توجه به ظرفیت کمپرسور در اشکال و ابعاد مختلف وجود دارد.

Minimum pressure valve

یک دیدگاه بگذارید