09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
عملکرد مثبت
بازوی موثر
تضمین خدمات
خاطری آسوده
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب
عضویت

درایر جذبی

 
درایر های جذبی( Desiccant Air Dryer) :
جهت جداسازی رطوبت در مناطق سردسیر که دمای هوا صفر و یا زیر صفر درجه می باشد درایرهای تبریدی پاسخگو نخواهد بود.
همچنین سیستم هائی که نیاز به هوای با کیفیت تری دارند مانند صنایع داروئی و یا غذایی که نقطه شبنم آنها گاهاً تا 70- درجه می رسد و نیاز به کلاس هوای 3-2-3 دارند بهترین گزینه درایرهای جذبی می باشد.
در درایرهای جذبی ( دسیکانت) از مواد جاذب استفاده می شود. این مواد آب را به خود جذب و پس از اشباع شدن مجدد احیاء می شوند.
این مواد در مجاورت هوای گرم قرار می گیرند و عملاً آب جذب شده دفع می گردد. درایرهای فوق دارای دو برج مجزا می باشند که هر کدام حاوی مواد جذب کننده رطوبت می باشند.هوای تولید شده بطور متناوب به هر یک از این دو برج وارد شده و پس از رسیدن به نقطه شبنم طراحی شده به خطوط مصرف تحویل داده می شود.

یک دیدگاه بگذارید