09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
عملکرد مثبت
بازوی موثر
تضمین خدمات
خاطری آسوده
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب
عضویت

کوپل مستقیم بدون گلدان

یکی از روشهای کوپل کردن موتور و هواساز در نوع کوپل مستقیم ارتباط دو قطعه بوسیله کوپل ولاستیک ضربه گیر میباشد. در این روش همراستا کردن الکتروموتور و هواساز بسیار دشوار میباشد.
در صورت باز شدن الکتروموتور و یا هواساز و کوپل کردن مجدد نیاز به زمان و دقت زیادی می باشد.
معایب روش فوق:
* زمان زیاد جهت همراستا کردن
* امکان خارج شدن از همراستائی در حین کار
* نیاز به افراد متخصص جهت همراستا کردن
* نیاز به ابزار مخصوص جهت همراستا کردن

یک دیدگاه بگذارید