09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
عملکرد مثبت
بازوی موثر
تضمین خدمات
خاطری آسوده
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب
عضویت

تسمه ای

انتقال قدرت به روش تسمه :


در این روش از پولی استفاده میگرد که دو پولی توسط تسمه به یکدیگر کوپل شده و انتقال قدرت از الکتروموتور به واحد هواساز را انجام می دهند . در این روش با تغییر سایز پولی ها می توان دورهای مختلفی را از واحد هواساز برای تولید هوای فشرده گرفت.

یک دیدگاه بگذارید