09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
09139256017-18 (031) 45838297 شنبه - چهارشنبه 08:30 - 17:30 اصفهان/ منطقه صنعتی دولت آباد/ خیابان بهارستان 46/ پلاک 7
عملکرد مثبت
بازوی موثر
تضمین خدمات
خاطری آسوده
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب
عضویت

کمپرسور اسکرو(oil injected)

کمپرسور اسکرو یا مارپیچی (oil injected):

در این نوع کمپرسور تزریقی، مایعی با هدف روغن کاری و خنک کاری به محفظه تراکم و اغلب به یاتاقان های کمپرسور تزریق می شود. نقش این مایع، خنک کاری و روغن کاری کمپرسور و کاهش نشت برگشتی به قسمت ورودی هوا است.
امروزه، روغن، به دلیل خواص خوب روانسازی، رایج ترین مایع مورد استفاده در روانکاری است. با توجه به این از مایعات دیگری، از جمله آب نیز استفاده می شود. کمپرسور های مارپیچ مایع تزریقی می توانند برای نسبت های فشار بالا ساخته شوند، زیرا که با یک مرحله تراکم هوا، فشاری معادل 13 بار ایجاد می نماید.

یک دیدگاه بگذارید