مرکز آموزش شرکت هواسازان نیک تدبیر اصفهان ، یکی از معدود مراکز آموزشی فعال در زمینه ی کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده است که با سابقه ای طولانی و کادر مجرب ، افتخار دارد به منظور ارتقاء سطح آگاهی و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی ، با برگزاری دوره های آموزش هفتگی ، سهم کوچکی در افزایش توانمندی های شغلی و تخصصی کارکنان و افراد مرتبط با صنعت هوای فشرده داشته باشد .

فهرست